Algemene Voorwaarden – Kascha-C

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Identiteit van de ondernemer
 4. Prijzen
 5. Aanbod
 6. Betaling
 7. Levering
 8. Verzendkosten
 9. Herroepingsrecht/ retourneren
 10. Aansprakelijkheid
 11. Klachtenregeling
 12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. Door een bestelling te plaatsen of een bestelling te accepteren, dient de consument zich aan deze algemene voorwaarden te houden.
 2. De algemene voorwaarden zijn voor de consument van Kascha-C via de website van de ondernemer beschikbaar en inzichtelijk.
 3. De voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd, tenzij wijzigingen schriftelijk worden vastgelegd en/ of overeengekomen zijn door de ondernemer, Kascha-C.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hen het meest gunstig is.

Identiteit van de ondernemer

 1. Identiteit van de ondernemer: Kascha-C
 2. Bezoekadres: Kleine Berg 77,  5611 JT, Eindhoven
 3. Telefoonnummer: +31 (0)40 298 41 33 of +31(0)6 19 73 78 79
 4. Emailadres: info@kascha-c.nl
 5. KvK-nummer: 73620297
 6. Identificatienummer: NL859604457B01

Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen voor de aangeboden producten en diensten in euro’s en inclusief 21% btw. De prijzen, tenzij anders vermeld, zijn exclusief verzendkosten, zie hiervoor artikel 6. Eventuele heffingen of belastingen geheven op grond van de aangeboden producten zijn ten laste van Kascha-C, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Kortingen worden geacht te zijn verleend op basis van een bestelling. Eerdere kortingen zijn in geen geval bindend voor Kascha-C.
 3. Wanneer aan de vereiste betaling niet voldaan wordt, behoudt Kascha-C zich het recht voor om de overeenkomst en de daaropvolgende bepalingen te ontbinden of te beëindigen.

Aanbod

 1. Speciale aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en/ of promoties.
 2. Alle speciale aanbiedingen en overeenkomsten met Kascha-C zijn vrijblijvend en afhankelijk van beschikbaarheid.
 3. Kascha-C behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder kennisgeving te wijzigen. Dit zal met name plaatsvinden op grond van (wettelijke) voorschriften of wanneer het gedrag van de leveranciers van Kascha-C hier aanleiding toe geven.
 4. Een contract tussen de consument en Kascha-C wordt alleen geacht te bestaan bij acceptatie en bevestiging van een bestelling door Kascha-C.
 5. Kascha-C behoudt zich het recht voor om bepaalde voorwaarden met betrekking tot de bestelling van de consument te weigeren en bedingen tenzij uitdrukkelijk andersvermeld.
 6. In het onwaarschijnlijke geval dat een bestelling wordt geweigerd, zal Kascha-C de consument binnen tien (10) werkdagen na bevestiging van de bestelling op de hoogte stellen.

Betaling

 1. Betaling is alleen mogelijk via bankoverschrijving/ elektronisch bankieren naar het account van Kascha-C.
 2. We willen dat de consument 100% tevreden is met zijn/ haar aankoop. Wanneer er problemen zijn, kan de consument contact met Kascha-C opnemen. Kascha-C streeft er naar om tot een oplossing te komen. Terugbetalingen en uitwisselingen worden overwogen afhankelijk van de situatie.

Levering

 1. Kascha-C streeft er naar om de bestelling van de consument zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming af te leveren. Bestellingen geplaatst op werkdagen vóór 14.00 uur, probeert Kascha-C nog dezelfde dag te verzenden. Helaas kan het voorkomen dat het niet lukt om de bestelling dezelfde dag nog te versturen en kan het voorkomen dat de levering van de bestelling iets langer duurt.
 2. Op de productpagina’s staat een indicatie van de levertijd. Mocht Kascha-C om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen de ondernemers de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte. Aan de eventuele genoemde termijn kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
  geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor eigen rekening.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Houd er bij het plaatsen van een bestelling rekening mee dat de kleuren iets kunnen afwijken van de afbeelding.

Verzendkosten

We bezorgen wereldwijd. De verzendkosten en levertijd zijn afhankelijk van je locatie. Je ontvangt een track & trace code, zodat je je bestelling kunt volgen.

De verzendkosten voor Nederland, bedragen € 4,10 en de levertijd is ongeveer 2-3 werkdagen. Gratis verzending vanaf €100

België, Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg bedragen 9,95 en levertijd 3-5 werkdagen. Gratis verzending vanaf €100

Voor alle overige landen zijn de verzendkosten € 28,20 en is de levertijd ongeveer 5-10 werkdagen.

Op dit moment verzenden we niet naar Verenigd Koninkrijk.

Herroepingsrecht/ Retourneren

 1. Wanneer de consument besluit om het aangekochte artikel terug te sturen, moet het artikel onbeschadigd en ongebruikt worden geretourneerd. De verzendkosten zijn voor de consument zijn/ haar rekening.
 2. De consument wordt verzocht het artikel of de items binnen 14 dagen na ontvangst van de aankoop te retourneren om een terugbetaling te ontvangen. Kascha-C streeft ernaar om binnen veertien [14] werkdagen na ontvangst het bedrag terug te storten.

 Aansprakelijkheid

 1. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadigde of verloren mobiele telefoons.

Klachtenregeling

 1. Indien u een klacht heeft, dient u zich te wenden tot Kascha-C.
 2. De consument dient de klacht binnen 7 dagen na aankoop volledig en duidelijk omschreven bij Kascha-C in te dienen.
 3. Kascha-C verzoekt de consument dit via de mail te melden.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.