Contact

Kascha-C
Hurksestraat 19 unit 1.07
5652 AH Eindhoven

+31 (0)40 842 85 49
+31 (0)6 551 229 06
info@kascha-c.nl

Retourbeleid / Return Policy

Als u een artikel wilt retourneren, hebben we binnen 14 dagen na ontvangst van uw artikelen een e-mail nodig met daarin uw redenen. Bovendien moeten de producten in een perfecte staat zijn, ongebruikt, met de originele verpakking en alle originele labels.

Enkel de kosten voor retour zijn wel voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa EUR 6,95 per pakket. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de vervoerder.

Na ontvangst van de retourzending zal Kascha-C via elektronische banktransacties (binnen maximaal 14 werkdagen) verschuldigde bedragen retourneren zoals aangekocht. Kascha-C kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor pakketten die tijdens het transport verloren of gestolen zijn

Bewaar het Track & Trace-nummer om je pakket te kunnen volgen.

Zodra de bestelling retour is ontvangen, wordt dit per e-mail aan je bevestigd.

Retouradres:

Kascha-C

Hurksestraat 19 unit 1.07

5652 AH Eindhoven

De volgende items kunnen niet geretourneerd worden:
- Gecustomizede artikelen
- Sale artikelen
- Speciale acties
- Giftscard

If you want to return an item, you need to send a email with your reasons within 14 days of receiving your items. In addition, the products must be in perfect condition, unused, with the original packaging and all original labels.

Only the costs for return are for your own account. These costs amount to approximately EUR 6.95 per package. For the exact rates, consult the website of the carrier.

Upon receipt of the return shipment, Kascha-C will return the amounts due as purchased via electronic bank transactions (within a maximum of 14 business days).
Kascha-C cannot accept responsibility for packages that are lost or stolen during transport.

Check the Track & Trace number to track your package.

As soon as the order has been received, this will be confirmed to you by e-mail.

Return address:

Kascha C.

Hurksestraat 19 unit 1.07

5652 AH Eindhoven

The following items cannot be returned:
- Customized items
- Sale items
- Special promotions
- Gift card


Levertijd & verzendkosten / Delivery time & costs

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren.

Bestellingen die op werkdagen vóór 12.00 uur worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden.

Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen en kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de productpagina’s staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen:

  • € 3,99 voor bestellingen onder de € 100,-
  • Gratis voor bestellingen vanaf € 100,-binnen Nederland

We carefully do our best to deliver the order to you as soon as possible.

If possible, we will try to ship orders placed before noon on workdays will on the same day.

However, we do not always succeed in achieving this and the delivery of your order may take a little longer. On the product pages there is an indication about the delivery time. If we are not able to meet this delivery time for whatever reason, we will of course inform you as soon as possible.

The prices quoted are exclusive of shipping costs. The shipping costs are:

  • € 3.99 for orders under € 100
  • Free for orders from € 100 within the Netherlands


Kascha-C + Privacy

Kascha-C respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Kascha-C zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Kascha-C  gebruikt jouw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:

- Als u een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

- Om het winkelen bij Kascha-C zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met je toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en jouw artikelen aanbevelen die je mogelijk interessant vindt.

Als je je bij Kascha-C registreert, bewaren wij jouw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij je registratie slaan we informatie op zoals je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Kascha-C  verkoopt uw gegevens niet

Kascha-C zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Kascha-C

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Wanneer je een bestelling plaatst of jouw gegevens bij Kascha-C raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op jouw computer. Kascha-C gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Kascha-C geen cookies ontvangt.

Indien je nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kun je ons altijd een berichtje sturen. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Kascha-C respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We use your data to process orders as quickly and easily as possible. For the rest, we will only use this data with your permission.

Kascha-C will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties if they are involved in processing your order.

Kascha-C uses your information to offer the following services:

- If you place an order, we need your name, e-mail address, delivery address and payment details to process your order and to keep you informed of its progress.

- To make shopping at Kascha-C as pleasant as possible, we store with your permission your personal details and the details regarding your order and the use of our services. This allows us to personalize the website and recommend your articles that you may find interesting.

If you register with Kascha-C, we store your data on a Secure (= secure) Server. When you register, we store information such as your name and address, telephone number, e-mail address, delivery and payment information, so that you do not have to fill it in with every new order.

Information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors help us to further develop and improve our site.

Kascha-C does not sell your information

Kascha-C will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing your order. Our employees and third parties engaged by us are obliged to respect the confidentiality of your data.

Your personal information is safe with Kascha-C

We appreciate the trust you place in us and we will therefore handle your information with the utmost care. When you place an order or consult your details with Kascha-C, one of the most modern techniques is used: the Secure Socket Layer.

Cookies

Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer. Kascha-C uses cookies to recognize you when you visit.

Cookies enable us to collect information about the use of our services and to improve and adapt these to the wishes of our visitors. Our cookies contain information regarding personal identification. You can set your browser so that you do not receive cookies when shopping at Kascha-C.

If you have any questions about our Privacy Policy, you can always send us a message. Our customer service will help you further if you need information about your data or if you want to change it. In case changes to our Privacy Policy are necessary, you will always find the most recent information on this page.