Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, dient u zich te wenden tot Kascha-C.
De consument dient de klacht binnen 7 dagen volledig en duidelijk
omschreven bij Kascha-C in te dienen.
Kascha-C verzoekt de consument dit via de email te melden.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

We willen dat de consument 100% tevreden is met zijn/ haar aankoop. Wanneer er problemen zijn, kan de consument contact met Kascha-C opnemen. Kascha-C streeft er naar om tot een oplossing te komen. Terugbetalingen en uitwisselingen worden overwogen afhankelijk van de situatie.

Menu